PLATFORM KATENDRECHT IN DE KUNSTBODE

PLATFORM KATENDRECHT IN STADSKRANT (HAVENLOODS)

PLATFORM KATENDRECHT IN DE WIJKKRANT

Stichting Platform Katendrecht 
NL78RABO0341477451
KvK 73801720
KSIN 859669117