OVER ONS

Op 3 mei organiseerde Platform Katendrecht i.s.m SS Rotterdam een BRUNCH. Het werd dus lekker eten en De Kaapse jongeren kregen een historische rondleiding van de directeur Ton Wesselink over samenwerken, elkaar iets gunnen en de kracht van kunst als verbindende factor met gezelligheid ala decor. Platform Katendrecht wilde met deze Brunch, de jongeren laten inzien dat het Schip ook van hun is, dat het schip een potentiële werkgever voor hun kan zijn, de jongeren kennis laten maken met de geschiedenis van het schip en belanrgrijkste dat hun eigen wijk Katendrecht dat allemaal heeft.

Stichting Platform Katendrecht 
NL78RABO0341477451
KvK 73801720
KSIN 859669117