top of page
Stempel_anbi-logo-300x300.png

HET VERHAAL EN HET DOEL

Katendrecht is een oude havenwijk in Rotterdam, die van oudsher gekenmerkt wordt door ondernemersgeest, tolerantie en sterke sociale samenhang. De laatste jaren is de wijk sterk in ontwikkeling door een proces dat gentrificatie wordt genoemd. De oude stadswijk wordt vernieuwd door de bouw van nieuwe, duurdere woningen naast oudere, veelal sociale huurwoningen. Een achterliggende filosofie is dat de bevolking van de wijk in zijn totaliteit profiteert van vernieuwing, door o.a. een toename van ondernemerschap, leefbaarheid en veiligheid. Een voorwaarde hiervoor zijn positieve kruisbestuivingen tussen nieuwe en oude bewoners in lokale initiatieven. 

Dit gaat helaas niet vanzelf. Nieuwe bewoners trekken vaak naar elkaar toe. Daarnaast kan bij oude bewoners het gevoel ontstaan dat hun wijk wordt overgenomen en er weinig overblijft van de wijk waarin zij zijn opgegroeid en ervaringen hebben gedeeld. Deze kloof kan negatieve gevolgen hebben voor de wijk, omdat het gepaard kan gaan met onrust, wantrouwen en achterstelling van bepaalde groepen in een wijk. 

Platform Katendrechtis een initiatief vanuit bewoners van Katendrecht die geprofiteerd hebben van de vernieuwing van de wijk, maar zich zorgen maken over de richting die de vernieuwing op dreigt te gaan: beperkte kansen en mogelijkheden voor o.a. jongeren om hun talenten te ontwikkelen, beperkte uitwisseling en beperkte mogelijkheden om elkaar te versterken.

Platform Katendrecht stelt zich tot doel deze hobbels weg te nemen door projecten te ontwikkelen die fungeren als brugfunctie tussen oude en nieuwe bewoners van Katendrecht met als doel de wijk mooier, beter en leefbaarder te maken voor iedereen. Kortom, om de stadsvernieuwing op Katendrecht te laten slagen. 

Stichting Katendrecht stelt zich tot doel om, ondanks de snelle veranderingen in de wijk, een platform te bieden voor jongeren om op positieve wijze mee te kunnen profiteren met de ontwikkelingen in de wijk. Centraal staat hierin het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap ten diensten van de wijk Katendrecht. Initiatieven moeten met andere woorden bijdragen aan het verbeteren van de wijk Katendrecht voor iedereen. Als gevolg hiervan hopen wij een nieuw ‘wij-gevoel’ in de wijk Katendrecht te bereiken, waarin bewoners elkaar kennen, elkaar begrijpen en het gevoel te hebben te profiteren van elkaars aanwezigheid in de wijk. Meer specifiek gaat de stichting ervan uit dat om een nieuw 'wij-gevoel te creëren', er gestart moet worden bij jongeren, de basis en de toekomst van de wijk.


De doelen van Stichting Platform Katendrecht zijn verbonden aan vier speerpunten:


1.     Ondernemerschap stimuleren en inzetten voor de wijk katendrecht (wijkgericht)

2.     Sport (stimulans en aanbod)

3.     Zorg en welzijn (versterken)

4.    Kunst en cultuur (aanbod)

bottom of page